RAZEM łatwiej przejść trudny czas.
kontakt@hospicjumrazem.pl
(+48) 666 055 475
STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM
Członkostwo honorowe
Realizując decyzję Walnego Zgormadzenia Członków naszego stowarzyszenia „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM” z 2020 r., przyznane zostało członkostwo honorowe dwóm osobom jako forma wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie i działanie na rzecz hopsicyjnej oieki perinatalnej na terenie Poznania i Wielkopolski . 
 
Pierwszą osobą uhonorowaną tym tytułem jest Dobrochna Martenka, która na przełomie 2019 i 2020 r. z całym sercem i ogromnym zaangażowaniem doprowadziła z wielkim sukcesem do realizacji dwóch charytatywnych koncertów promujących opiekę perinatalna paliatywną. Oczywiście, serdeczne podziękowania za włożony trud i bezinteresowność w realizacji przedsięwzięcia składamy wszystkim  osobom w realizację tego niesamowitego przedsięwzięcia, a w szczególny sposób twórcom, muzykom i gospodarzom.
 
 
Drugą osobą jest prof. Janusz Gadzinowski, lekarz neonatolog, który otrzymuje członkostwo honorowe za całokształt podejmowanych działań w zakresie perinatologii w Wielkopolsce i całym rakju, w tym także opieki paliatywnej perinatalnej. Warto wymienić tylko niektóre funkcje pełnione przez profesora w ostatnich latach – kierownik Katedry Neonatolgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu, Wojewódzki Konsultant Neonatologii.  
 
Uhonorowani otrzymali zaprojektowane pokazane na zdjęciu upominki, zaprojektowane przez Członkinię naszego stowarzyszenia.
 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy!