RAZEM łatwiej przejść trudny czas.
kontakt@hospicjumrazem.pl
(+48) 666 055 475
STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM
Relacja ze szkolenia
W dniu 9 grudnia 2017 r. w godzinach od 8.50 do 16.00 Stowarzyszenie zorganizowało duże, otwarte i bezpłatne szkolenie jednodniowego. Odbyło się w Sali Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UM na ul. Przybyszewskiego 37 i przeznaczone było głównie dla personelu medycznego, ale także dla osób zajmujących się zagadnieniem paliatywnej opieki perinatalnej. 
 
Program szkolenia, przedstawiony także na końcu tej wiadomości, spotkał się ze sporym zainteresowaniem, bowiem w szkoleniu uczestniczyło około 250, co stanowi dobry wynik. Spośród zarejestrowanych ponad połowa to lekarze (lekarki) lub pielęgniarze/położnicy pielęgniarki/położne), a około 25% to studenci. Pozostałe około 25% stanowili inni specjaliści z zakresu pomocy osobom, których dziecko dotknięte jest ciężką chorobą oraz członkowie rodzin chorych dzieci.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymali darmowe materiały szkoleniowe, a podczas
warsztatów zapewniony był catering.
 
Szkolenie zostało objęte patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz dyrektora  Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 
Poniżej prezentujemy krótki reportaż zdjęciowy z wydarzenia. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkich uczestnikom szkolenia, mówcom i wolontariuszom za udział w tym wydarzeniu! 
 
Zespół Hospicjum RAZEM
 
 

Program

8.00 – 8.50  Rejestracja
8.50 – 9.00  Wprowadzenie do szkolenia (dr Adrian Kliks)
9.00 – 9.30  Opieka nad pacjentem hospicyjnym i jego bliskimi w oddziale szpitalnym – pomiędzy życzeniem a codziennością (dr. Monika Borkowska-Kłos, Katedra Neonatologii – Klinika Zakażeń Noworodków, Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Poznań)
9.30 – 10.00 Aspekty prawne w opiece paliatywnej (
Joanna Zajączkowska, Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Janyga)

10.00 – 10.30 Aspekty etyczne opieki perinatalnej (ks. dr Adam Sikora, członek Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie lekarskiej w Poznaniu)
10.30 – 10.50  Przerwa kawowa
10.50 – 11.20 Zasady prowadzenia paliatywnej opieki perinatalnej w szpitalu : od teorii do praktyki (prof. Magdalena Rutkowska, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa).
11.20 – 11.50 Standardy funkcjonowania hospicjum perinatalnego – doświadczenia własne Fundacji Gajusz (Dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Kierownik Medyczny Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Fundacja Gajusz)
11.50 – 12.40  Obiad
12.40 – 13.10 Badania genetyczne w kontekście opieki perinatalnej (Prof. Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Biologii Medycznej )
13.10 – 13.40 Aspekty psychologiczne w kontekście opieki paliatywnej (dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Specjalista psycholog kliniczny, Kierownik Zespołu Psychologów w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
13.40 – 14.00  Przerwa kawowa
14.00 – 14.45 Panel dyskusyjny 1: Interdyscyplinarne prowadzenie kobiety/rodziny w sytuacji pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej (dr Bartłomiej Mroziński, prof. M. Ropacka, dr J. Łuczak-Wawrzyniak, dr Krzysztof Sawiński, Monika Hercog -przedstawiciel rodziców)
14.45 – 15.30 

Panel dyskusyjny 2: Protokół DNR, uporczywa terapia i opieka paliatywna

(ks. dr Sikora, prof. Rutkowska, dr A. Jaworska , M. Pers, J. Zajączkowska)

15.30- 15.40 Zakończenie