RAZEM łatwiej przejść trudny czas.
kontakt@hospicjumrazem.pl
(+48) 666 055 475
STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM
Walne zebranie

W dniu 21 maja 2016 r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia, podczas którego zarząd otrzymał absolutorium na kolejny rok pracy.