RAZEM łatwiej przejść trudny czas.
kontakt@hospicjumrazem.pl
(+48) 666 055 475
STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM
Paliatywna Opieka Perinatalna – medycyna towarzyszenia

lek. Greta Sibrecht

”Życie jest śmiertelne nie pomimo, ale ponieważ jest życiem, a śmiertelność jest integralną jego własnością, a nie obcym i przypadkowym jego pomniejszeniem”

Hans Jonas
 filozof

Śmierć to tajemnica, przejście, zmiana, koniec, początek, proces. Proces umierania dotyczy całego człowieka, a w szczególny sposób jego ciała oraz duchowości. W tym momencie życia medycyna prawdopodobnie najściślej łączy się z istotą człowieczeństwa.

W pracy lekarza stosunkowo często spotykam się ze śmiercią. Trudno w kilku słowach powiedzieć jak ją oswoić, ale z pewnością nie chcę od niej uciekać. Czuję, że warto wręcz kłaść nacisk na otoczenie śmierci obecnością, a jednocześnie ciszą, aby wspomóc całą rodzinę w przeżywaniu tego trudnego czasu i pozwolić odczuć pokój, pokój bycia RAZEM, również w tym co wydaje się dla nas niezrozumiałe.

Opieka paliatywna to szczególne zagadnienie. Łączy aspekty medyczne, społeczne, psychologiczne oraz duchowe człowieka. Obejmuje opieką istotę integralną, złożoną, a nie tylko chore ciało. Perinatalna opieka paliatywna to natomiast jeszcze bardziej złożone zagadnienie. Stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich osób zaangażowanych w jej realizację. Bliskość narodzin i śmierci, czas kształtowania się więzi rodzicielskiej, potęga nowoczesnej medycyny, a jednocześnie jej bezsilność…  Wszystko to sprawia, iż najważniejszym staje się obecność i umiejętność patrzenia sercem, dostrzeżenia siły i kruchości życia.

Towarzyszenie w procesie umierania pozwala godnie odejść dziecku, a jego najbliższym poradzić sobie z niespodziewanie szybko przychodzącą stratą.

Towarzyszenie to bycie razem, zwłaszcza w momentach trudu, w doświadczeniu radykalności życia i śmierci.

Towarzyszenie zapewnia wsparcie, gdy tylko pojawia się taka potrzeba, a wsparcie to, pozwala oswoić to, co nieuchronne.

Asystencja ta zawiera jednak w sobie aspekt techniczny – mam na myśli korzystanie z wiedzy medycznej, dbania o chorego, zmniejszanie cierpienia fizycznego, zapobiegania nieprzyjemnym odczuciom. Należy również zdecydowanie podkreślić, że nigdy nie znamy końca opieki paliatywnej, możemy określić tylko jej początek, a koniec (śmierć) przychodzi naturalnie. W ujęciu praktycznym perinatalna opieka paliatywna może rozpoczynać się już w okresie ciąży. Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM otacza pomocą już przed porodem – poprzez zapewnienie opieki psychologicznej, duchowej oraz pomoc w przygotowaniu do porodu. Również później wspiera rodziny dzięki grupom wsparcia, pomocy socjalnej, czy prawnej.

Niewątpliwie, działania takie pozwalają wypełnić lukę, która istnieje w medycynie. Integrują i koordynują działania specjalistów, jednocześnie dbając o rodzinę chorego dziecka. Widzę bardzo wyraźnie, jak ważnym jest uwrażliwianie, zwłaszcza młodych lekarzy, abyśmy widzieli w pacjencie wszystkie aspekty życia współistniejące z jego sytuacją rodzinną i społeczną.